Centro de estudios Codex, oposiciones y cursos
Llámanos, estamos a tu disposición
Síguenos:
¡estarás siempre al día!

Admesos i exclosos procés selecció a l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona

Fecha: 11-12-2020

Edicte de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona sobre llista d’admesos i exclosos del procés de selecció d’una plaça d’auxiliar administratiu.

EDICTE

Per resolució de la regidora delegada de personal núm. 4868/2020, s’aprova la llista definitiva d’admesos i exclosos al procés de selecció d’una plaça d’auxiliar administratiu inclosa en l’OEP ordinària de 2019, la part dispositiva de la qual estableix:

He resolt:

Primer- Que procedeix incloure a la següent aspirant que per error informàtic no havia sigut inclosa en la llista provisional de persones admeses i excloses:

LLISTAT

Segon.- Que procedeix declarar admeses definitivament en el procés de selecció d’una plaça d’auxiliar administratiu inclosa en l’OEP ordinària de 2019, als següents aspirants que han presentat la instància dins de termini amb els requisits genèrics previstos en la legislació vigent i han abonat la tasa:

LLISTAT

Cinquè- Designar com a membres del tribunal a:

Presidenta titular: Carmen Estellés Benavent, suplent: Inmaculada Romero Garcia

Secretaria titular: Esther Pérez Andrés, suplent: Ignacio Del Saz Salazar

Vocals titulars: Inmaculada Martinez Pelechá, Josué Llopis Florencio, Javier Zubiri Bosch, suplents: Maria Jesús Roch Pelechá, Sergio Martí Mestre, Rafael Martinez Aleixandre.

Sisè- Fixar la data de realització del primer exercici, per al día 14 de gener de 2021, a les 16 hores, en el pavelló poliesportiu de La Pobla de Vallbona, carrer València s/n.

La Pobla de Vallbona, 25 de novembre de 2020.—La regidora delegada de Personal, Iris Marco i Pérez.


¿BUSCANDO OPOSICIÓN?

¿Pensando en preparar una oposición? ¿No tienes claras tus opciones?

Nuestra herramienta de búsqueda de oposiciones te ayudará a decidirte.

CONTACTAR CON NOSOTROS

Llamando al 963 540 200 o al 687 471 690, en la dirección de correo info@codex.es , o visita nuestras instalaciones en la Calle Palleter, 11. 46008 - Valencia.

ANUNCIOS OFERTAS EMPLEO GVA

Toda la información relacionada con las Ofertas de Empleo Público de la Generalitat Valenciana.