Centro de estudios Codex, oposiciones y cursos
Llámanos, estamos a tu disposición
Síguenos:
¡estarás siempre al día!

Aprovació llista definitiva de dos places d'administratiu OPO 2019 de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona

Fecha: 11-12-2020

Edicte de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona sobre aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos al procés de selecció de dos places d’administratiu incloses en l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019.

EDICTE

Per resolució de la regidora delegada de personal núm. 4876/2020, s’aprova la llista definitiva d’admesos i exclosos al procés de selecció de dos places d’administratiu incloses en l’OEP ordinària de 2019, la part dispositiva de la qual estableix:

He resolt:

Primer- Declarar admeses definitivament en el procés de selecció de dos places d’administratiu incloses en l’OEP ordinària de 2019, als següents aspirants que han presentat la instància dins de termini amb els requisits genèrics previstos en la legislació vigent i han abonat la tasa:

LLISTAT

 

Segon- Declarar exclosos definitivament als següents aspirants per no haver subsanat les instàncies

LLISTAT

Tercer- Declarar exclosa definitivament a la següent aspirant per haver presentat la subsanació de la seua instancia fora de termini:

LLISTAT

Quart- Designar com a membres del tribunal a:

President titular: Josué Llopis Florencio, suplent: Jessica Crespo Poveda

Secretaria titular: Esther Pérez Andrés, suplent: Ignacio Del Saz Salazar

Vocals titulars: Inmaculada Pons Martí, Javier Zubiri Bosch, Carmen Estellés Benavent, suplents: Sergio Martí Mestre, Rafael Martinez Aleixandre, Inmaculada Romero Garcia

Cinquè- Fixar la data de realització del primer exercici per al día 12 de gener de 2021, a les 16 hores, en el pavelló poliesportiu municipal de La Pobla de Vallbona, carrer València s/n.

La Pobla de Vallbona. 25 de noviembre de 2020.—La regidora delegada de Personal, Iris Marco i Pérez.


¿BUSCANDO OPOSICIÓN?

¿Pensando en preparar una oposición? ¿No tienes claras tus opciones?

Nuestra herramienta de búsqueda de oposiciones te ayudará a decidirte.

CONTACTAR CON NOSOTROS

Llamando al 963 540 200 o al 687 471 690, en la dirección de correo info@codex.es , o visita nuestras instalaciones en la Calle Palleter, 11. 46008 - Valencia.

ANUNCIOS OFERTAS EMPLEO GVA

Toda la información relacionada con las Ofertas de Empleo Público de la Generalitat Valenciana.