Centro de estudios Codex, oposiciones y cursos
Llámanos, estamos a tu disposición
Síguenos:
¡estarás siempre al día!

Constitució borsa treball auxiliar administratiu Ajuntament d' Ontinyent

Fecha: 24-11-2021

Edicte de l’Ajuntament d’Ontinyent sobre processos selectius per a la constitució de la borsa d’auxiliars administratius/ves d’administració general i la borsa d’administratius/ves d’administració general.

EDICTE

Per Decrets de la Regidoria Delegada de l’Àrea d’Igualtat i Govern Obert números 3209/2021 i 3210/2021, de data 3 de novembre, han sigut aprovades les bases que han de regir els processos selectius per a la creació de les borses de treball següents, amb la finalitat d’efectuar nomenaments interins per tal de substituir les possibles vacants, baixes, excedències, acumulacions i/o necessitats de personal per a tasques relacionades amb programes o equivalents, així com per a realitzar qualsevol altre nomenament temporal legalment establert:

- Borsa d’auxiliars administratius/ves d’administració general.

- Borsa d’administratius/ves d’administració general.

Les bases poden consultar-se en la web municipal www.ontinyent. es. Les instàncies per a participar en estos processos selectius es dirigiran a l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament d’Ontinyent i hauran d’ajustar-se al model d’instància que figura en l’annex II de les respectives bases.

El termini de presentació d’instàncies és de 10 dies, a partir del següent al de la publicació del present edicte al Butlletí Oficial de la Província.

Ontinyent, 8 de novembre de 2021.—La regidora delegada de l’Àrea d’Igualtat i Govern Obert (decret d’Alcaldia 1813/2019, de 18 de juny), Natàlia Enguix Martínez.

 


¿BUSCANDO OPOSICIÓN?

¿Pensando en preparar una oposición? ¿No tienes claras tus opciones?

Nuestra herramienta de búsqueda de oposiciones te ayudará a decidirte.

CONTACTAR CON NOSOTROS

Llamando al 963 540 200 o al 687 471 690, en la dirección de correo info@codex.es , o visita nuestras instalaciones en la Calle Palleter, 11. 46008 - Valencia.

ANUNCIOS OFERTAS EMPLEO GVA

Toda la información relacionada con las Ofertas de Empleo Público de la Generalitat Valenciana.