Centro de estudios Codex, oposiciones y cursos
Llámanos, estamos a tu disposición
Síguenos:
¡estarás siempre al día!

Correcció d'errades a l'anunci de l'Ajuntament de l'Olleria

Fecha: 25-04-2019

Correcció d'errades a l'anunci de l'Ajuntament de l'Olleria sobre llistat provisional d'admesos i exclosos per a una plaça d'administratiu.

CORRECCIO D'ERRADES
En l'edicte esmentat, publicat en el B.O.P. nombre 71, de data 11 d'abril de 2019, pàgina 104, nombre de registre 2019/5016, per error falten els nombres de la causa d'exclusió, per la qual cosa procedim a la seua esmena.

On diu: 
"(*) Causes d'exclusió: 
No acredita la titulació exigida
Pagament dels drets d'examen extemporani.
Pagament parcial dels drets d'examen.
Defectes en la sol·licitud: No se sol·licita participar procés selectiu convocat. Ni es fa constar en la sol·licitud que reuneix tots i cadascun del requisits de capacitat exigits en les bases de la convocatòria."

Ha de dir:
"(*) Causes d'exclusió:
1. No acredita la titulació exigida
2. Pagament dels drets d'examen extemporani.
3. Pagament parcial dels drets d'examen.
4. Defectes en la sol·licitud: No se sol·licita participar procés selectiu convocat. Ni es fa constar en la sol·licitud que reuneix tots i cadascun del requisits de capacitat exigits en les bases de la convocatòria."

Lo que es fa públic per al general coneixement.
2019/5859


¿BUSCANDO OPOSICIÓN?

¿Pensando en preparar una oposición? ¿No tienes claras tus opciones?

Nuestra herramienta de búsqueda de oposiciones te ayudará a decidirte.

CONTACTAR CON NOSOTROS

Llamando al 963 540 200 o al 687 471 690, en la dirección de correo info@codex.es , o visita nuestras instalaciones en la Calle Palleter, 11. 46008 - Valencia.

CURSOS GRATUITOS DE LABORA/SERVEF

Cursos gratuitos en Valencia para desempleados y trabajadores subvencionados por LABORA (antiguo SERVEF).