Centro de estudios Codex, oposiciones y cursos
Llámanos, estamos a tu disposición
Síguenos:
¡estarás siempre al día!

Llista definitiva d'aspirants admesos a una plaça d'administratiu a l'Ajuntament de Meliana

Fecha: 08-07-2019

Anunci de l'Ajuntament de Meliana sobre llista definitiva d'aspirants admesos de les proves del procés selectiu d'una plaça d'administratiu d'administració general i la constitució d'una borsa de funcionaris interins.

ANUNCI

Per decret d'Alcaldia núm. 296/2019 de 26 de juny s'ha resolt:
PRIMER: Aprovar, d'acord amb la base segona, tercera i quarta de la convocatòria, la llista definitiva de admesos i exclosos, que a continuació es detalla: 

ADMINISTRATIU/VA

Nom Cognoms DNI/NIE Admès/a 
No admès/a Motius no admissió
1 JAIRO ARRIETA ALONSO ****0935L Admès/a  
2 BELEN BERDÚN MONZÓ ****7773A Admès/a  
3 MARIA TERESA BORRÁS NAVARRO ****6812W No admès/a NO abona taxes d'examen
4 RAFAEL BOSCH LÓPEZ ****3245E Admès/a  
5 MARTA BRAZALEZ SANJOSE ****4919C Admès/a  
6 MARIA JESUS CAMPOS VENANCIO ****0485X Admès/a  
7 LIDIA CARBONELL ALCON ****8343A Admès/a  
8 CARLOS CUEVAS GALLUR ****3500A Admès/a  
9 JOSE JAVIER DE JULIAN PEREZ ****5111K Admès/a  
10 BEATRIZ FERRER CLEMENTE ****0252C Admès/a  
11 MARIA LUISA GAZQUEZ RAUSELL ****5095L Admès/a  
12 ALBERTO GONZÁLEZ SERRANO ****0152Z Admès/a  
13 PATRICIA JORGE GARCÍA ****1765J No admès/a NO abona taxes d'examen
14 Mª DEL MAR MARTÍN ROS ****1502A Admès/a  
15 JOSEFA MENCHERO VELA ****9540C Admès/a  
16 LORENA MONCHOLÍ BADILLO ****6477E Admès/a  
17 PILAR MONTAÑANA ANDREU ****5635R Admès/a  
18 JUAN JOSE MUÑOZ BALTASAR ****8751S Admès/a  
19 JOSE MANUEL ORDUÑA RODRIGUEZ ****6609V Admès/a  
20 MARTA PEREZ PEREZ ****3769P Admès/a  
21 MARIA JOSE REL MARCO ****5965E Admès/a  
22 SARA ROCA PASTOR ****3320W Admès/a  
23 Mª DEL CARMEN ROS CARBONELL ****3917V Admès/a  
24 MARIA DEL MAR RUIZ LLATAS ****1878Y Admès/a  
25 VICENT RUIZ VICENT ****2864Q No admès/a NO abona taxes d'examen
26 Mª JOSE SANCHEZ ROMAGUERA ****6331X Admès/a  
27 SUSANA SAEZ SANCHO ****2817P Admès/a  
28 JUAN PABLO SERRA PLASENCIA ****4646E Admès/a  
29 JOSE LUIS TADEO MARTINEZ ****1754J Admès/a  
30 MARIA ISABEL VALERO PAVIA ****1624J Admès/a  

SEGON: Convocar la primera sessió de l'Òrgan Tècnic de Selecció amb la finalitat de constituir-ho el dia 4 de juliol de 2019, a les 9:00 hores, a l'edifici d'oficines de l'Ajuntament de Meliana, Plaça Major nº 1, Meliana.

TERCER Convocar als aspirants admesos per a la realització dels exercicis a l'Antic Col·legi Pio XII, C/ Maria Manglano, nº 2 Meliana (Valencia), el dijous dia 25/07/2019, a les 9:00 hores.

QUART: Disposar la publicació de la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de Valencia, al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web de l'Ajuntament. 

CINQUÈ: Donar trasllat del contingut d'esta resolució als membres de l'Òrgan Tècnic de Selecció, així com a les unitats administratives que calga.

Meliana, 26 de juny de 2019.-L'alcalde, Josep A. Riera Vicent.


¿BUSCANDO OPOSICIÓN?

¿Pensando en preparar una oposición? ¿No tienes claras tus opciones?

Nuestra herramienta de búsqueda de oposiciones te ayudará a decidirte.

CONTACTAR CON NOSOTROS

Llamando al 963 540 200 o al 687 471 690, en la dirección de correo info@codex.es , o visita nuestras instalaciones en la Calle Palleter, 11. 46008 - Valencia.

CURSOS GRATUITOS DE LABORA/SERVEF


Cursos gratuitos en Valencia para desempleados y trabajadores subvencionados por LABORA (antiguo SERVEF).