Centro de estudios Codex, oposiciones y cursos
Llámanos, estamos a tu disposición
Síguenos:
¡estarás siempre al día!

Llista provisional per a dos places d'administratiu OPO 2019 en la Pobla de Vallbona

Fecha: 21-10-2020

Anunci de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona sobre aprovació de la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos al procés de selecció de dos places d’administratiu incloses en l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019.

ANUNCI

Per resolució de la regidora delegada de personal núm. 3861/2020 de 25 de setembre, s’aprova la llista provisonal d’admesos i exclosos al procés de selecció de dos places d’administratiu incloses en l’OEP ordinària de 2019, la part dispositiva de la qual estableix:

He resolt:

Primer- Declarar admeses provisionalment en el procés de selecció de dos places d’administratiu incloses en l’OEP ordinària de 2019, als següents aspirants que han presentat la instància dins de termini amb els requisits genèrics previstos en la legislació vigent i han abonat la tasa:

TABLA

Segon- Declarar exclosos provisionalment als següents aspirans pels motius que s’indiquen:

1- Falta pagament de la tasa

2- Instància presentada fora de termini

3- Instància sense data i signatura

Tercer- El termini per a la subsanació de les instàncies, s’iniciarà al dia següent de la publicació d’aquesta llista provisional en el BOP, i per un termini de 10 dies hàbils.

Quart- Publicar la Resolució en el BOP, tauló d’edictes de la corporació, pàgina web municipal i l’APP “La Pobla Info”, amb l’oferiment de quantes accions procedisquen.

La Pobla de Vallbona, 25 de setembre de 2020.—La regidora delegada de personal, Iris Marco i Pérez.

 


¿BUSCANDO OPOSICIÓN?

¿Pensando en preparar una oposición? ¿No tienes claras tus opciones?

Nuestra herramienta de búsqueda de oposiciones te ayudará a decidirte.

CONTACTAR CON NOSOTROS

Llamando al 963 540 200 o al 687 471 690, en la dirección de correo info@codex.es , o visita nuestras instalaciones en la Calle Palleter, 11. 46008 - Valencia.

ANUNCIOS OFERTAS EMPLEO GVA

Toda la información relacionada con las Ofertas de Empleo Público de la Generalitat Valenciana.