Centro de estudios Codex, oposiciones y cursos
Llámanos, estamos a tu disposición
963 540 200 / 687 471 690
Síguenos:
¡estarás siempre al día!

Llista provisional personal admés i exclòs borsa de Treball Subaltern/a a l'Ajuntament de València

Fecha: 03-12-2018

El Tinent d'Alcalde d'Inspecció General de Servicis/ Personal/ Servicis Centrals/Conservació d'Areas Naturals i Devesa-Albufera, per Resolució número CF-292829 de novembre de 2018, hi ha disposat:

PRIMER.- Declarar aprovada la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses en la convocatòria per a la constitució de borsa de treball de subaltern/a d’esta Corporació, en els torns que s’assenyalen i que quedarà exposada en el tauler d’edictes municipal així com en la pàgina web, en esta última per mitjà de consulta individual.

SEGON.- Concedir el termini de 10 dies hàbils per a l’esmena, si és procedent, de defecte/s determinants de l’exclusió. Cas de no produir-se reclamació o suggeriment, esta Resolució esdevindrà definitiva automàticament.

TERCER.- Per la Secretaria es donarà la publicitat deguda a la present Resolució i s’impulsaran d’ofici els altres tràmits pertinents.”

El que es fa públic per a general coneixement.

RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES A LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL DE SUBALTERN/A

Anexos

Llistat provisional personal admés i exclòs

Nota aclaridora temari

TEMARI Diversitat Funcional Intel·lectual

Aclariment bases convocatòria

Sol·licitud proves selectives borsa treball subalterns


Oposiciones de Codex relacionadas con la noticia

¿BUSCANDO OPOSICIÓN?

¿Pensando en preparar una oposición? ¿No tienes claras tus opciones?

Nuestra herramienta de búsqueda de oposiciones te ayudará a decidirte.

CONTACTAR CON NOSOTROS

Llamando al 963 540 200 o al 687 471 690, en la dirección de correo info@codex.es , o visita nuestras instalaciones en la Calle Palleter, 11. 46008 - Valencia.

CURSOS GRATUITOS DE LABORA/SERVEF

Cursos gratuitos en Valencia para desempleados y trabajadores subvencionados por LABORA (antiguo SERVEF).