Centro de estudios Codex, oposiciones y cursos
Llámanos, estamos a tu disposición
Síguenos:
¡estarás siempre al día!

Previsió per a la realització d'examens en la Conselleria de Justicia actualitzada a 12/12/2019

Fecha: 12-12-2019

En virtut de l'assenyalat en el resolc sisé de la Resolució de 9 d'abril de 2019 de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, sobre el funcionament dels òrgans tècnics de selecció, correspon, entre altres funcions, a la direcció general amb competències en matèria de selecció de personal, com a òrgan gestor, coordinar, organitzar i gestionar els processos selectius sense perjudici de l'autonomia funcional pròpia d'aquests.

En aquest sentit, l'apartat 2.2 del Protocol General per a la Tramitació, Desenvolupament i Execució dels Processos Selectius de l'Administració de la Generalitat, atribueix a la Direcció General de Funció Pública, la planificació, coordinació, organització i gestió dels processos selectius.

Per això, d'ara en avant, es farà pública a la pàgina web de la “Justícia, Interior i Administració Pública”, en l'apartat “Administració Pública”, “Oferta d'Ocupació Pública (oposicions)”, “Anuncis Generals”, amb la freqüència que siga possible, la planificació per a la realització dels exàmens corresponents als procediments selectius convocats.

No obstant això, aquesta previsió té caràcter merament orientatiu i, en conseqüència, no vincula ni a l'administració ni als OTS, mentre no es publiquen les resolucions i acords en els llocs indicats en les bases de les corresponents convocatòries.

CONV. COS, SUBGRUP, ESCALA ACTUACIÓ DATA LÍMIT OBSERVACIONS
9/16 C2-01, Auxiliars de gestió Revisió dels mèrits per l’OTS    

¿BUSCANDO OPOSICIÓN?

¿Pensando en preparar una oposición? ¿No tienes claras tus opciones?

Nuestra herramienta de búsqueda de oposiciones te ayudará a decidirte.

CONTACTAR CON NOSOTROS

Llamando al 963 540 200 o al 687 471 690, en la dirección de correo info@codex.es , o visita nuestras instalaciones en la Calle Palleter, 11. 46008 - Valencia.

ANUNCIOS OFERTAS EMPLEO GVA

Toda la información relacionada con las Ofertas de Empleo Público de la Generalitat Valenciana.